Kestävä kehitys

Modernit tilat ja nykyaikaiset tuotannon käyttökoneet mahdollistavat energian tehokkaan ja ekologisen käytön.

Tuotantomme paistolinjat, uunit ja padat toimivat pääasiassa höyryllä. Myös jäähdytyksestä saatava lauhdeilma kerätään talteen ja hyödynnetään. Joten pääasiassa tuotantomme käyttämästä energiasta liki kaikki on uusiutuvista energialähteistä.

hoyry

Kierrätys ja ympäristövastuu – keskeinen menestyvien yrityksien elementti

Syntyvä pakkausjäte hyödynnetään täydellisesti, kerätty pakkausmateriaali kerätään siten että siitä voidaan valmistaa uusia tuotteita.

Styroxin sulatamme uusiomuovipaaleiksi, joita hyödynnetään mm. pakkauksien kansissa. Pelkästään styroxin käsittelylllä olemme pienentäneet hiilijalanjälkeämme määrän, joka vastaa yli miljoonaa ajokilometriä. Tämä vastaa matkaa 25 kertaa maapallon ympäri.

25kmy

Keräyspaperista ja pahvista saadaan uutta paperia ja pakkauksia nopeammin ja pienemmällä energialla, kuin kaadetusta puusta.

pakkausjate

Syntyvä perkuujäte varastoidaan erikseen omissa kylmähuoneissaan, josta ne noudetaan rehuntuotantoa varten. Biojätteestä taas tuotetaan sähköä, lämpöä sekä polttoainetta.
Kaikki talossamme syntyvä jäte saa uuden elämän joko täysin uusina tuotteina tai energiana.

rehu