Kestävä kehitys

Modernit tilat ja nykyaikaiset tuotannon käyttökoneet mahdollistavat energian tehokkaan ja ekologisen käytön.

Tuotantomme paistolinjat, uunit ja padat toimivat pääasiassa höyryllä. Myös jäähdytyksestä saatava lauhdeilma kerätään talteen ja hyödynnetään. Joten pääasiassa tuotantomme käyttämästä energiasta liki kaikki on uusiutuvista energialähteistä.

hoyry

Kierrätys ja ympäristövastuu – keskeinen menestyvien yrityksien elementti

Syntyvä pakkausjäte hyödynnetään täydellisesti, kerätty pakkausmateriaali kerätään siten että siitä voidaan valmistaa uusia tuotteita.

25kmy

Keräyspaperista ja pahvista saadaan uutta paperia ja pakkauksia nopeammin ja pienemmällä energialla, kuin kaadetusta puusta.

pakkausjate

Biojätteestä taas tuotetaan sähköä, lämpöä sekä polttoainetta.
Kaikki talossamme syntyvä jäte saa uuden elämän joko täysin uusina tuotteina tai energiana.

rehu